Imani Belgium vzw – Imbeke Trust

Huisvesting en opvang van regenwater

Imani Belgium

Huisvesting
& water

Imani Belgium krijgt meermaals het verzoek om een bestaande hut te herstellen of een nieuwe hut te bouwen voor mensen die slecht gehuisvest zijn. In overleg met de gemeenschap wordt bekeken hoe en op welke manier deze mensen het best kunnen geholpen worden. Imani Belgium zal daar steeds zijn steentje toe bijdragen.

focus op zelfontwikkeling en zelfstandigheid

persoonlijke vrijheid

water halen aan de rivier

Verhuizen

In vele gevallen verhuizen de weduwen naar een eigen plek, dus uit het kamp van de schoonfamilie. De hutten zorgen dus niet alleen voor een droog en veilig onderkomen. Door op zichzelf te gaan wonen verkrijgen de vrouwen ook persoonlijke vrijheid en de kans om hun eigen leven te leiden.

water

Water blijft een belangrijk gegeven. Water halen is het werk van vrouwen en kinderen. Daarvoor moeten ze soms zeer ver stappen. Voor de weduwen is dat kostbare tijd omdat ze ook nog het veld moeten bewerken, koken en zorg dragen voor de kinderen. Bovendien is het water van de riviertjes alles behalve zuiver. We willen daarom de hutten voorzien van dakgoten en een regenwateropslagtank.

onze tussenkomst

Alle ongeschoolde arbeid wordt gratis gedaan door de mannen en vrouwen van de groep. Ook palen, dwarslatten en sisalvezels worden zo mogelijk door de leden geschonken. Onze vzw betaalt het daktimmerwerk, de dakplaten en het loon van de stielmannen.

huizen

Steun Ons
Elke Stap van de weg

Deze jonge mensen hebben er alles voor over om voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst te maken. Samen kunnen wij hen die kans geven en met hen op weg gaan.