SINT-FRANCIS OF ASSISI COMMUNITY DISPENSARY

2009
Bestaand gebouw
Schermafbeelding 2021 06 28 om 15.55.06

Kowidi ligt op ongeveer zeven kilometer buiten het centrum van Oyugis. Voor wie een beetje de situatie van het wegennet in Kenia kent moeten we er niet bij zeggen dat de wegen meestal moeilijk berijdbaar zijn. Er is geen openbaar vervoer naar deze plaats. Auto's zijn er een zeldzaamheid. Men verplaatst zich dus te voet, per fiets of een enkeling per motorfiets. Asissi Clinic is ontstaan toen wijlen Ezekiel Orwaru een perceel van zijn grond ter beschikking stelde aan de gemeenschap om er onder de boom te vergaderen. Toen hij later zijn gronden verdeelde onder zijn zonen schonk hij een perceel van ongeveer dertig bij dertig meter aan de gemeenschap. Hij schonk het land om het te gebruiken als locatie om de gemeenschap HIV/Aids preventie bij te brengen nadat twee zonen en hun vrouwen aan deze ziekte gestorven waren. Assisi Clinic is de wettelijke eigenaar van de grond waardoor aan een eerste vereiste voldaan is om te investeren. Toen het tijdelijke gebouw was opgericht werd er een comité gevormd om de kliniek te besturen zodat er geen twijfel over zou bestaan dat het niet om een privacy zaak ging. Tot de raad van bestuur behoren een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vijf leden, alsook een vertegenwoordiger van het ministerie van volksgezondheid. Er zijn maatschappelijk belangrijke elementen aanwezig waardoor we onze schouders onder dit project willen zetten.

2011
Nieuwe gebouwen
Schermafbeelding 2021 06 28 om 15.55.16

In 2011 heeft Imani een bakstenen gebouw opgericht. Het gebouw werd voorzien van regenwateropvang, waterleiding, electriciteit, sanitair en meubilair.Mensen uit de wijde omgeving kunnen hier terecht voor eerst hulp, voorlichting, aids-test, zwangerschapsbegeleiding en kinderzorg, kraamafdeling. Het fungeert tevens als een opleidingscentrum voor gezondheidswerkers en als trainingscentrum voor kandidaat verple(e)g(st)ers om hen vertrouwd te maken met rurale gezondheidszorg.Sedert het nieuw gebouw in gebruik is genomen is er ook een samenwerking met het Rachuonyo District Hospital in Oyugis.