Jouw steun

Continuïteit in de sponsoring is heel belangrijk

We zullen onze projecten slechts kunnen realiseren met de hulp van mensen die voor meerdere jaren willen sponsoren. Wij hopen dat velen enthousiast zullen reageren op onze voorstellen.

01

Schenk
geld

Je kan gewoon een maandelijkse bijdrage leveren die dan besteed wordt aan de projecten naargelang waar er behoefte is.brrrrrrrrrrrrrrrrr

02

Sponsor
een student

Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. Middelbare school duurt 4 jaar en kost gemiddeld 30 euro/maand.

03

Vriend
van Imani

Iedereen die ons werk in Kenia een warm hart toedraagt kan toetreden tot de groep Vrienden van Imani. Als dank ontvang je driemaal per jaar onze nieuwsbrief.