Imani Belgium vzw – Imbeke Trust

Thuiszorg en voedselbedeling

Imbeke

Thuiszorg &
voedselbedeling

Het programma startte als hulpverlening aan senioren, alleenwonende weeskinderen, arme alleenstaande moeders en mensen die bedlegerig zijn. In de praktijk zal Imani Belgium altijd hulp bieden aan elke persoon die zich in een noodsituatie bevindt.

focus op zelfontwikkeling en zelfstandigheid

hulp aan huis

thuiszorg Peter

Thuiszorg

Dit programma omvat de senioren, de alleenwonende weeskinderen, arme alleenstaande moeders en mensen die bedlegerig zijn. In alle statuten van de community based organisations staat hulp aan weduwen, weduwnaars, zieken en ouderen ingeschreven. In uitvoering van dit artikel helpen de leden van de groeperingen bij het bewerken van het veld, het planten en wieden, kleine reparaties aan de hut, delen van voedsel enz. Geld is steeds de ontbrekende factor om structurele hulp te bieden.

voedselprogramma

De voedselbedeling zal gebeuren volgens een beurtrol waarbij er aandacht zal zijn voor de meest noodlijdenden. De zachte start en de doorbreking van een regelmatige verdeling heeft tot doel om te beletten dat er te hoge verwachtingen zouden ontstaan waardoor een te grote mate van afhankelijkheid wordt aangemoedigd.We zien er op toe dat het programma niet leidt tot apathie en dus afwachten tot de hulp komt, in plaats van zelf in de mate van hun mogelijkheden naar oplossingen te zoeken.

voedselbedeling