Imani Belgium Vzw

Focus op zelfstandigheid en zelfontwikkeling

Onze visie

Toegankelijk maken
van
onderwijs & opleiding

Imani Belgium zet zich in voor de opbouw van een gezonde, goed geïnformeerde en economisch zelfredzame maatschappij, waarin iedereen in waardigheid en gelijkheid kan leven en participeren, en zich kan ontwikkelen op persoonlijk, maatschappelijk en economisch vlak, ongeacht status of geslacht.

Daarom is het toegankelijk maken van onderwijs en opleiding onze prioriteit en hebben we speciale aandacht voor initiatieven en projecten voor meisjes en vrouwen inzake beroepsopleiding, administratieve, economische en financiële competenties, zelfrespect en eigenwaarde, algemene vorming en maatschappijleer.

Leer alles over onze bestuursleden

Ontmoet de partners

Michel Van Riel

Voorzitter

Leopold Versteynen

Secretaris

Frans Van Miert
Lea Vanherck

Penningmeester
bestuurslid

Jouw steun

Continuïteit in de sponsoring is heel belangrijk

We zullen onze projecten slechts kunnen realiseren met de hulp van mensen die voor meerdere jaren willen sponsoren. Wij hopen dat velen enthousiast zullen reageren op onze voorstellen.

01

Schenk
geld

Je kan gewoon een maandelijkse bijdrage leveren die dan besteed wordt aan de projecten naargelang waar er behoefte is.bbbbbbbbbbb

02

Sponsor
een student

Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. Middelbare school duurt 4 jaar en kost gemiddeld 30 euro/maand.

03

Vriend
van Imani

Iedereen die ons werk in Kenia een warm hart toedraagt kan toetreden tot de groep Vrienden van Imani. Als dank ontvang je driemaal per jaar onze nieuwsbrief.

Bekijk onze realisaties

Kijk doorheen de bakstenen muren en beleef wat zich daar afspeelt, want daar groeit de hoop op een betere toekomst.

Wat onze studenten zeggen

Studenten
getuigenissen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wij hebben vele mooie verhalen uit Kenya

Lees ons blog

Vriend van Imani

De poort naar onze toekomst

Uw bijdrage

Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijg je een fiscaal attest.

UW HULP HELPT!

Beste Vrienden,

Hier zijn we weer met onze jaarlijkse oproep! Met een maandje vertraging weliswaar omwille van de woelige tijden waarmee we sedert eind februari in Europa worden geconfronteerd. Na twee jaar, tijdens dewelke onze fondsenwerving werd gedwarsboomd door de Corona-maatregelen, konden we dit echt wel missen.

Hoe dan ook, hier zijn we met onze oproep om Vriend van Imani te worden.

Sommige hebben deze oproep niet afgewacht en reeds spontaan hun lidmaatschap hernieuwd. Heel veel dank daarvoor!

Uw steun is echt wel nodig om de projecten van Imani Belgium in Kenia optimaal te kunnen verderzetten.

Ik had de bedoeling een korte update te geven van onze projecten in Kenya. De woorden bleven komen en dus werd het nog een lang verhaal, dat je kan lezen op onze blog pagina.

Ik hoop dat je dat niet erg vind.

Imani maakt wel degelijk het verschil.

Jullie kunnen ons daarbij helpen door vriend te worden van onze vzw. Zo wordt het ook jullie eigen project.

We durven hopen dat jullie ook dit jaar weer massaal deze oproep zullen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank!

Lea Vanherck, Michel Van Riel, Leo Versteynen, Frans Van Miert