Imani Belgium vzw – Imbeke Trust

Opleidingscentrum

Imbeke

Opleidingen

Het Imbeke Centrum in Oyugis voorziet in opleidingen voor snit & naad, haartooi en beauty, koken & catering, land- en tuinbouw.  Thema’s als gezondheidszorg, gezinsplanning, voeding en huisvesting zijn onderdeel van deze opleidingen.

Het Centrum is ook de thuisbasis voor tal van vrouwengroepen uit de omgeving om te vergaderen en om hun activiteiten te organiseren. Daarbij kunnen ze rekenen op ondersteuning door het personeel van Imbeke.

A communitys greatest achievement is
when the weakest are enabled to recognize their strength

Hulp in het onderwijs

opleidingcentrum

Opleidingen

Deze opleidingen zijn voor tienermoeders, meisjes die van school gestuurd werden en jonge en kwetsbare vrouwen een tweede kans op onderwijs en om zich te bekwamen in beroepen als haartooi & beauty snit & naad, land- en tuinbouw, koken en catering enz. Dit alles met het doel deze vrouwen te rehabiliteren, om hun kostwinning te verbeteren, ervaring op te doen en hun kansen op tewerkstelling te vergroten. 

Vaardigheden

Gelijktijdig worden deze meisjes en vrouwen onderwezen op gebied van zelfvertrouwen, zelfrespect, ouderschap, relaties, gezondheid, maatschappij, beroeps- en communicatieve vaardigheden.

snit en naad

Opleiding snit en naad

landbouw en tuinbouw

Opleiding land- en tuinbouw

haartooi en beauty

Opleiding haartooi en beauty

opleiding koken en catering

Opleiding koken en catering

sport en spel

Opleiding sport en spel

Sport en spel als middel om elkaar te leren kennen en om zich in de groep te integreren

Bouw van het opleidingscentrum

2024
2023
Studentendorp
4 Sanitair Blok

Sanitaire voorzieningen

2022
Studentendorp
2 Internaat 2

Slaapgelegenheid voor 24 studenten

2018-2019
Klaslokalen en kinderdagverblijf
klaslokaal

Het succes van de opleidingen haartooi en snit en naad, en om deze in goede omstandigheden te laten plaats vinden, waren nieuwe aangepaste lokalen nodig. Dat cursisten hun babys en peuters meebrachten naar de lessen, vroeg tevens om een oplossing.

2017
Buitenkeuken en conciergewoning
buitenkeuken

De buitenkeuken werd uitgerust met drie houtbesparende kachels. Deze werden gebouwd door een vrouwengroep die daartoe een opleiding kregen. Voor de veiligheid werd een concierge aangeworven zodat tijdens de weekendshet Centrum niet onbewaakt achterbleef. Daarom werd een bescheiden woning gebouwd voor zijn/haar huisvesting.

2016-2017
Uitbreiding met een opleidingskeuken
uitbreiding opleidingskeuken

Einde 2016 werd gestart met de bouw van een opleidingskeuken en kon in 2017 een eerste stap gezet worden met het oog op de opleidingen koken en catering.

2015
Multifunctioneel gebouw
multifunctioneel gebouw

Na de aankoop van de grond in 2014 werd onmiddellijk gestart met de bouw van een multifunctioneel gebouw dat in gebruik genomen werd in de loop van 2015.

Steun Ons
Elke Stap van de weg

Deze jonge mensen hebben er alles voor over om voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst te maken. Samen kunnen wij hen die kans geven en met hen op weg gaan.