Imani Belgium vzw – Imbeke Trust

Studenten Sponsoring

Imani Belgium

Sponsoring

Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt mede gedragen door individuele sponsors.

focus op zelfontwikkeling en zelfstandigheid

Studenten sponsoring

Lea met studenten

Onderwijs

Het middelbaar onderwijs is niet gratis en duur. Het gebeurt dan ook regelmatig dat studenten het schoolgeld niet (meer) kunnen betalen en naar huis gestuurd worden (dropped out). Daardoor verliezen ze soms 1 of meerdere jaren. Vooral de weeskinderen die aangewezen zijn op hulp van hun familie, (grootouders, nonkels) zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom richt het programma zich tot wezen en kansarme jongeren om hen de kans te geven middelbaar onderwijs te volgen.

Internaat

Soms wordt de voorkeur gegeven aan internaat omdat ze daardoor verlost worden van een aantal dagdagelijkse zorgen als onderdak, voeding enz. Vooral voor de meisjes is het daarbij ook nog belangrijk dat ze in een beschermde omgeving kunnen verblijven. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden.

Sponsoring

Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. De middelbare school duurt 4 jaar. 

Een student kan door u gesponsord worden. De bijdrage hiervoor bedraagt 30 euro per maand.

Corresponderen

Ook heeft u de mogelijkheid om met je sponsorkind te communiceren. Dit is geenszins een verplichting. Schrijf bij voorkeur in het Engels.De communicatie verloopt via Imani Belgium vzw. Onze medewerkers zorgen er voor dat uw briefwisseling in Kenia toekomt bij de juiste persoon.

gesponsorde student

Uw hulp

Giften met fiscaal attest

giften

adres:

O.S.J. Prioraat Lage Landen-Steunfonds vzw

Kasteelstraat 14

9250 Waasmunster

IBAN:

BE26 7370 2912 7729

BIC:

KREDBEBB

Stortingen op deze rekening komen integraal toe aan de projecten van Imani Belgium vzw

Uw hulp

Giften zonder fiscaal attest

briefwisseling

adres:

Imani Belgium vzw

IBAN:

BE12 0015 2732 2792

BIC:

GEBABEBB

adres:

Imani Belgium vzw

Werkendam 68

2360 Oud-Turnhout

e-mail:

Uw hulp

Briefwisseling

school motto

Sponsor Ons
Elke Stap van de weg

De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.